Cây dừa

Dừa xiêm lùn Malaysia

Giống Dừa Xiêm Hai Màu Malaysia hiện đang là giống dừa…