Cây Lựu

Cây lựu lùn đỏ Ai Cập

Đặc điểm khác biệt nhất của Lựu Đỏ Đậm Lùn F1 Ai Cập là chỉ cao khoảng 1m đến…

Cây lựu lùn đỏ lùn Ấn Độ

Cây lựu lùn đỏ lùn Ấn Độ Thuộc loại thân gỗ lùn, cành ngắn,…