Cherry Brazil

Cherry brazil lùn giống mới 10 năm tuổi VIP

Chiều Cao Khoảng 2 m - 3 m - Cây chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc…

Cherry brazil lùn giống mới 7 năm tuổi xum xuê

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi thọ cao, trái…

Cherry brazil lùn giống mới 6 năm tuổi gốc to đẹp

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi thọ cao, trái…

Cherry brazil lùn giống mới 5 năm tuổi đã ra trái chính thức

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi thọ cao, trái…

Cherry brazil lùn giống mới 4 năm tuổi đã ra bói

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi thọ cao, trái…

Cherry brazil lùn giống mới 3 năm tuổi

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi…

Cherry brazil lùn giống mới 2 năm tuổi

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi…

Cherry brazil lùn giống mới 1 năm tuổi

Cây Cherry Brazil có nguồn gốc Brazil là loại có tuổi…