Nho thân gỗ

Nho thân gỗ quả kim cương (cẩm thạch) cây 6 năm

Nho Thân Gỗ Kim Cương được yêu thích bởi chất dinh dưỡng giống nho…

Nho thân gỗ quả vàng cây 6 năm

Nho thân gỗ trái vàng là một loại cây ăn quả, trái mọng nước…

Nho tứ quý 12 vụ quả đỏ cây có hoa trái 6 năm tuổi

Nho tứ quý 12 vụ còn có tên gọi là Nho Thân…

Nho tứ quý 12 vụ quả đỏ cây 3 năm tuổi đang ra trái bói

Nho tứ quý 12 vụ còn có tên gọi là Nho Thân…

Nho tứ quý 12 vụ quả đỏ cây giống 1 năm tuổi

Nho tứ quý 12 vụ còn có tên gọi là Nho Thân…

Nho tứ quý thường lá to quả đen 6 năm đang có trái

Cây giống nho thân gỗ tứ quý là một…

Nho tứ quý thường lá to quả đen cây vừa 2 năm

Cây giống nho thân gỗ tứ quý là một…

Nho tứ quý thường lá to quả đen cây giống 1 năm

Cây giống nho thân gỗ tứ quý là một…

Nho tứ quý giống mới lá nhỏ trái to siêu trái 5 năm có trái

Giống nho thân gỗ tứ quý mới siêu trái, trái to hơn nho thân…

Nho tứ quý giống mới lá nhỏ trái to siêu trái 2 năm

Giống nho thân gỗ tứ quý mới siêu trái, trái to hơn nho thân…

Nho tứ quý giống mới lá nhỏ trái to siêu trái cây giống

Giống nho thân gỗ tứ quý mới siêu trái, trái to hơn nho thân…

Nho thân gỗ thường cây 20 năm tuổi trái xum xuê (VIP)

Nho thân gỗ chín quả sẽ chuyển từ xanh sang tím thẫm. Qủa khá…

Nho thân gỗ thường cây 6 năm tuổi đã ra trái

Nho thân gỗ chín quả sẽ chuyển từ xanh sang tím thẫm. Qủa khá…

Nho thân gỗ thường cây 2 năm tuổi

Nho thân gỗ chín quả sẽ chuyển từ xanh sang tím thẫm. Qủa khá…

Nho thân gỗ thường cây 1 năm tuổi

Nho thân gỗ chín quả sẽ chuyển từ xanh sang tím thẫm. Qủa khá…